Starokladrubský kůň – bělouš

  • Reneda – 38 (* 29.01.2008), barva š. bělouš, otec: Favory Rava XXI, matka: Roma (GSS XXXVII), linie: Favory, rodina: Ragusa, genetický zdroj ( 1. PPK)
  • Rimelli - (* 0.05.2023), barva sv. š. bělouš, otec: , matka: Reneda – 38, linie: Generale, rodina: Ragusa, otec: 

 

Starokladrubský kůň – vraník

  • Ramilla – 4 (* 16.04.2009), barva vraník, otec: Romke Eleja X, matka: Romy (SO XII), linie: Romke, rodina: Ragusa-Raguza, genetický zdroj ( HPK)

 

Shetlad pony standard

  • Amír (* 20.06.2017), barva vraník, otec: Syfoon v. Stal de Tienmaatsweg, zápis v plemenné knize od 25.9.2020
  • Aronia (*06.05.2016), barva vraník, otec:Philip V. D. Schaapshoeve, matka: Kadov Azalea, zápis v plemenné knize od 24.08.2019
  • Saxifraga of Kadov (* 15.05.2020), barva černá hnědka, otec:Wells Major General, matka: Salome
  • Sunshine

 
Tvorba stranek pro chovatelske stanice